#

"đạo diễn nguyễn tấn lực qua đời" - Ốc Thanh Vân xót xa, Lê Giang và cả showbiz đau buồn khi nhận tin tang sự từ đồng nghiệp thân thiết