#

"dàn xe đặng lê nguyên vũ" - Những điều ít người biết về 'siêu xe kín tiếng' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ