#

"đàm thu trang." - Đàm Thu Trang báo tin vui sau nhiều năm lấy Cường Đô la, chứng minh khả năng kinh doanh