#

"đám mây" - Các Bài viết về đám mây

Điện toán đám mây đã được các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam ứng dụng thành công như thế nào?

Điện toán đám mây đã được các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam ứng dụng thành công như thế nào?

(Techz.vn) Nếu năm 2019 là xu hướng toàn cầu áp dụng đám mây thì 2020 là thời điểm không thể thích hợp hơn để hiện thực hóa điều đó. Điện toán đám mây sẽ là cách nhanh nhất, tiết kiệm nhất để biến những ý tưởng "tham vọng" thành các ứng dụng tiềm năng.