#

"đám cưới diệu nhi" - Đây là lý do thực sự khiến Đông Nhi không dự đám cưới Diệu Nhi?