#

"đại gia phan lĩnh" - Biệt thự như ‘lâu đài’ thu nhỏ của Bảo Thy giữa thành phố, không gian bên trong khiến CĐM bất ngờ