#

"daesung" - Khi các 'chúa hề' BIGBANG đặt tên cho con của Tae Yang: GD có tâm, T.O.P 'mãi mặn'!