#

"da bong." - SỐC: Ronaldo chính là kẻ phản bội?