#

"cưỡng hôn" - Trước Thùy Tiên, Trường Giang từng ôm hôn nhiều sao nữ, trong đó có cả người từng gây chấn đông MXH