"Cường đô la." - Hé lộ cách xưng hô của Đàm Thu Trang với mẹ Cường Đô La, thái độ khác hẳn Hồ Ngọc Hà năm xưa