#

"cuộc đời như quỳnh" - Như Quỳnh khóc nghẹn, chạy theo quan tài trong đám tang em trai, nói 1 câu khiến ai cũng đau xót