#

"covid19 tp hcm" - Xuất hiện đoạn tâm thư của Lư Hoàng Gia Bảo, liên tục ‘cầu xin’ 1 điều khiến CĐM xôn xao