"cột sáng bí ẩn" - Những cột sáng bí ẩn xuất hiện nhiều ở Mỹ gây ra vô số đồn đoán, tín hiệu của người ngoài hành tinh?

Những cột sáng bí ẩn xuất hiện nhiều ở Mỹ gây ra vô số đồn đoán, tín hiệu của người ngoài hành tinh?

5 tháng trước
Đây không phải lần đầu tiên hiện tượng kỳ lạ tương tự xảy ra. Sức mạnh vô danh ẩn giấu ở đâu? Thực sự có tin nhắn do người ngoài hành tinh gửi đến?