#

"công vinh" - Thủy Tiên bức xúc đáp trả khi bị mỉa mai tu tập Phật pháp nhưng lại cướp nhà chim yến