#

"công nghệ 4.0" - Ứng dụng Thế Giới Thợ giành chiến thắng thuyết phục tại vòng 2 chương trình Khởi Nghiệp Công Nghệ