#

"công lý" - Vợ NSND Công Lý: 'Nhiều người chỉ muốn gần những người có địa vị, có tiền. Đâu ai muốn cạnh người bệnh lại còn nghèo?'