"còn trinh" - Tôi có quá khác biệt khi vẫn còn trinh dù đã 35 tuổi, chưa có mối tình trọn vẹn suốt 5 năm qua

Tôi có quá khác biệt khi vẫn còn trinh dù đã 35 tuổi, chưa có mối tình trọn vẹn suốt 5 năm qua

3 tháng trước
Sau khi chia tay mối tình sâu đậm, tôi khép mình lại và tập trung thời gian vào công việc, phát triển bản thân.