#

"con trai thứ 4 bằng kiều" - Con trai út Bằng Kiều thể hiện tài năng chuẩn 'con nhà nòi' khiến CĐM thích thú