"con thỏ" - Con giáp chỉ duy nhất Việt Nam mới có, Trung Quốc và cả Á Đông đều không tồn tại, lý do là gì?

Con giáp chỉ duy nhất Việt Nam mới có, Trung Quốc và cả Á Đông đều không tồn tại, lý do là gì?

2 tháng trước
Trong số các nước cùng đến Tết Nguyên đán, chỉ Việt Nam mới có con giáp này. Tại sao nước ta không giống với Trung Quốc, Hàn Quốc?