"con hổ" - Tại sao Sư Tử và Hổ lại chỉ giao phối trong 30 giây? Lý do liên quan đến tiến hóa!

Tại sao Sư Tử và Hổ lại chỉ giao phối trong 30 giây? Lý do liên quan đến tiến hóa!

3 tháng trước
Trong tự nhiên, động vật đực luôn cố gắng hết sức để có cơ hội giao phối. Tuy nhiên, có một cặp động vật có vẻ kỳ quái có hành vi giao phối thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn bất kỳ loài nào khác. Đó chính là những loài động vật thuộc họ mèo.