#

"con gái ngọc trinh" - Rộ nghi vấn Ngọc Trinh đã sinh con gái, âm thâm nuôi nấng dưới thân phận cô – cháu?