#

"con gái đông nhi ông cao thắng" - Ông Cao Thắng bị con gái giận, lý do đằng sau khiến nhiều người ngã ngửa