#

"cody" - Tình cũ 8 năm của Ngô Kiến Huy bị tung bằng chứng yêu đương, sống chung cùng 1 sao nam kém 5 tuổi