#

"cốc cốc" - Các Bài viết về cốc cốc

Trình duyệt Cốc cốc chuyển sang dùng UA của Google Chrome

Trình duyệt Cốc cốc chuyển sang dùng UA của Google Chrome

(Techz.vn) Kể từ tháng 9/2021 trình duyệt Cốc Cốc chính thức hoàn thành chuyển sang sử dụng tác nhân người dùng (user agent) của Google Chrome trên cả hai nền tảng di động và máy tính.