#

"có nên mua iphone 11" - Giá iPhone 11 giảm thấp 'không tưởng' đầu tháng 8/2022, 'vùi dập' Galaxy S21 FE mới