#

"chuyển nhượng chelsea" - Chelsea chơi lớn, sẵn sàng 'đốt tiền' trong kì chuyển nhượng để cướp siêu trung vệ từ tay MU