#

"chuyển nhượng 22/9" - Tin chuyển nhượng 22/9: HLV đầu tiên từ chối Barca, 'Siêu trung vệ' 1 thời đắt khách