#

"chuyển nhượng" - Rời HAGL, ngôi sao ĐT Việt Nam có thể phá kỷ lục chuyển nhượng của V.League