"chuyện ấy" - Phụ nữ và đàn ông phải làm gì nếu người yêu từ chối làm ‘chuyện ấy’ nhiều lần?