#

"chồng cũ kỳ duyên" - MC Kỳ Duyên nói 1 câu chua xót khi nhắc đến chồng cũ, hé lộ quan hệ thật sau hơn 10 năm ly hôn