#

"chó pitbull cắn chết người" - Loài vật nguy hiểm nhất thế giới, nhiều nước cấm nuôi nhưng Việt Nam ‘bất chấp’ dù đã cắn chết người