#

"chipm2" - Apple sẽ ra mắt MacBook Pro 14 và MacBook Air trang bị chip M2 trong năm nay