#

"chí thành" - Sau thông báo xấu khiến Đàm Vĩnh Hưng hoảng hốt, sao nam lại đăng đàn tuyệt vọng về sức khỏe