#

"Chevrolet Cruze" - Ô tô giảm giá mạnh, Chevrolet Spark Duo xuống còn 260 triệu đồng