#

"chevrolet." - Kẻ gian ăn trộm bánh xe của 31 chiếc ô tô Chevrolet tại đại lý trong một đêm, gây thiệt hại 2,8 tỷ đồng