#

"chelsea vs porto" - HLV Chelsea bị tố cáo dùng lời lẽ chợ búa, xúc phạm đồng nghiệp