#

"chế linh" - Quá khứ cơ cực của Chế Linh ít ai biết đến, từng vật lộn nhiều nghề để kiếm sống