#

"chế linh" - Các Bài viết về chế linh

‘Ông hoàng nhạc sến’ Chế Linh 'bàng hoàng' tiết lộ: 'Tôi sợ Covid còn hơn sợ vợ'

‘Ông hoàng nhạc sến’ Chế Linh 'bàng hoàng' tiết lộ: 'Tôi sợ Covid còn hơn sợ vợ'

(Techz.vn) Danh ca Chế Linh đã có những chia sẻ thật lòng nhất trong đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội.