"chau bui" - Tin trưa 28/6: Lệ Quyên bất ngờ nói đến việc sẽ 'làm osin’, Cụ bà dùng lựu đạn giã hạt tiêu 20 năm