#

"cerezo osaka" - HAGL hợp tác với CLB cũ của Văn Lâm, Công Phượng rộng cửa sang Nhật Bản