#

"ceo đại nam" - Thông tin nóng vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung