#

"caviar" - BST iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max xa xỉ với khung vàng 18K ra mắt, mỗi mẫu chỉ có 99 chiếc