"cát phượng thẩm mỹ" - Cát Phượng bức xúc khi bị mỉa mai thẩm mỹ hỏng, đăng hẳn ảnh camera thường để chứng minh

Cát Phượng bức xúc khi bị mỉa mai thẩm mỹ hỏng, đăng hẳn ảnh camera thường để chứng minh

1 năm trước
Liên tục bị đồn thổi phẫu thuật thẩm mỹ, Cát Phượng lên tiếng 1 lần nói rõ mọi nghi vấn.