#

"cát phượng nhập viện" - Phải đi cấp cứu giữa đêm, Cát Phượng tiết lộ tình trạng hiện tại: Cần dùng đến thuốc ngủ loại mạnh