#

"card đồ hoạ" - CORSAIR chính thức công bố hỗ trợ tương thích hoàn toàn với card đồ hoạ NVIDIA dòng 40-Series