#

"camera iphone 13" - Các Bài viết về camera iphone 13

Cách thể hiện phong cách chụp ảnh của riêng bạn trên iPhone 13 với tính năng Photographic Styles

Cách thể hiện phong cách chụp ảnh của riêng bạn trên iPhone 13 với tính năng Photographic Styles

(Techz.vn) Photographic Styles được xem là một trong những cải tiến đáng chú ý của camera trên iPhone 13, tính năng cho phép người dụng tiến hành cá nhân hóa phong cách chụp ảnh của bản thân và lưu lại các tùy chọn trên ứng dụng camera mặc định của iPhone 13.