"cahn" - Tin nóng V.League 21/5: Kiatisak chốt tương lai ở Thái Lan; Quang Hải nhận đặc quyền ở Nhật Bản