#

"cách ly covid-19" - Từng gọi dịch Covid-19 là trò hề, tỷ phú Elon Musk vừa mua 1000 máy thở từ Trung Quốc để tặng Hoa Kỳ