#

"ca sĩ" - Phản ứng của Nam Em khi bị antifan đòi tạt axit, nói vỏn vẹn đúng 1 câu nhưng đầy triết lý