"byd han ev 2023" - Mẫu xe điện ăn khách hơn cả Tesla Model 3 sắp có thêm bản mới, giá từ 771 triệu đồng

Mẫu xe điện ăn khách hơn cả Tesla Model 3 sắp có thêm bản mới, giá từ 771 triệu đồng

12 tháng trước
BYD Han EV 2023 chuẩn bị được ra mắt trong tháng 3 tới, hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe ăn khách nhất phân khúc.