#

"byd han ev" - Các Bài viết về byd han ev

Mẫu xe có kích thước tương đương VinFast Lux A2.0 cháy hàng sau 1 tháng mở bán, trang bị gây sốt

Mẫu xe có kích thước tương đương VinFast Lux A2.0 cháy hàng sau 1 tháng mở bán, trang bị gây sốt

(Techz.vn) Mẫu sedan với kích thước tương đương VinFast Lux A2.0 đắt hàng không tưởng chỉ sau một tháng mở bán.